Enterprise Europe Network

POLSKA | MAZOWIECKIE

„Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach.”

– EMIL OESCH

O nas

Ponad 60 krajów, 600 organizacji, 3000 ekspertów.
30 ośrodków w Polsce, w każdym województwie, współpraca regionalnych ekspertów z ogólnoświatową siecią wspierającą MŚP.
Powiązanie międzynarodowego doświadczenia ze znajomością lokalnych rynków.

Nasze usługi

Dzięki dofinansowaniu ze środków Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii wszystkie nasze usługi są BEZPŁATNE.

Aktywna pomoc w znalezieniu partnera zagranicznego

Poszukujemy dla Państwa zagranicznych partnerów do współpracy biznesowej i technologicznej za pośrednictwem ośrodków EEN z całego świata i poprzez bazę ofert współpracy POD (Partnership Opportunities Database).

Spotkania brokerskie, giełdy kooperacyjne, misje gospodarcze

Organizujemy międzynarodowe spotkania przedsiębiorców, na których znajdują Państwo bezpośrednich partnerów do rozmów, a także wyjazdy na zagraniczne misje gospodarcze – wizyty studyjne lub najważniejsze imprezy targowe.

Usługi doradcze

Doradztwo eksperckie w zakresie budowanie potencjału małych i średnich przedsiębiorstw, w tym: ekspansja na rynki międzynarodowe, możliwości finansowania zewnętrznego oraz zrównoważony rozwój. Indywidualne przedstawienie dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstwa rozwiązań.

KIM JESTEŚMY

Masz pytania?
Jesteś zainteresowany współpracą?