You are currently viewing 500 tys. zł dla najlepszych rozwiązań Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) – rusza konkurs PARP

500 tys. zł dla najlepszych rozwiązań Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) – rusza konkurs PARP

Idea Gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), czyli cyrkularny model gospodarki ma zastąpić dotychczasowy model gospodarowania (a raczej niegospodarności) zwany modelem linearnym.

W cyrkularnym modelu gospodarowania zasobami kładzie się nacisk na możliwie największe przedłużenie cyklu życia finalnego produktu i maksymalne wykorzystanie jego poszczególnych elementów. W obiegu zamkniętym koniec życia produktu jest zarazem początkiem życia nowego produktu lub usługi. Wszystkie materiały zostają spożytkowane, a ich wartość dodana jest zmaksymalizowana. Całkowicie wyeliminowany jest odpad, przynajmniej w założeniu. GOZ ma za zadanie zmniejszyć marnotrawstwo i bardziej efektywnie wykorzystać surowce, dzisiaj zwane odpadami.

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), jest jednym z priorytetów UE, ogłoszonym w Europejskim Zielonym Ładzie, który zakłada, że do 2050 roku gospodarka wspólnoty będzie neutralna dla klimatu i zasobooszczędna. Aby to osiągnąć, ma stać się cyrkularna, zaś GOZ ma stanowić o jej przewadze konkurencyjnej i odporności. Wychodząc naprzeciw wyzwaniu UE przeznaczyła na ten cel środki.

Już w czerwcu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rusza z konkursem dla przedsiębiorców na najlepsze rozwiązania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Konkurs jest realizowany ze wsparciem unijnym z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Od 22 czerwca do 27 lipca przedsiębiorcy mogą składać zgłoszenia do konkursu na najlepsze rozwiązania GOZ. Łączna pula nagród to nawet 500 tys. zł. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach: produkt wdrożony oraz wdrożony model gospodarki obiegu zamkniętego. W każdej z kategorii przyznawana jest jedna nagroda główna w wysokości 50 tys. zł oraz maksymalnie 10 wyróżnień w wysokości 20 tys. zł. 

Zgodnie z regulaminem do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem przystąpienia jest zgłoszenie we wniosku konkursowym rozwiązania, które zostało wdrożone u uczestnika konkursu lub u jego klienta co najmniej 6 miesięcy przed zgłoszeniem udziału w konkursie. Istotne jest, aby wnioski zawierały mierzalne efekty zgłaszanych inicjatyw w zakresie GOZ. Więcej informacji na stronach PARP 500 tys. zł dla najlepszych rozwiązań Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Rusza konkurs PARP – PARP – Centrum Rozwoju MŚP