You are currently viewing 20 grudnia mija termin wypełnienia ankiety dotyczącej realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce.

20 grudnia mija termin wypełnienia ankiety dotyczącej realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zbiera informacje do drugiego Dobrowolnego Narodowego Przeglądu (ang. Voluntary National Review, VNR) z realizacji Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. SDGs).

Proces przygotowania przeglądu powinien być partycypacyjny, dlatego udział mogą wziąć różne grupy interesariuszy – przedsiębiorstwa, organizacje młodzieżowe oraz organizacje pozarządowe.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety: https://www.webankieta.pl/ankieta/850803/realizacja-celow-zrownowazonego-rozwoju-w-polsce-perspektywa-interesariuszy.html 

Raport zostanie zaprezentowany na forum ONZ.