You are currently viewing Ankieta SMP

Ankieta SMP

Dołącz do dyskusji!

Czy jesteś lub byłeś beneficjentem Programu Jednolitego Rynku?

Program Jednolitego Rynku (SMP) to kluczowa inicjatywa finansowana przez Unię Europejską, mająca na celu wsparcie przedsiębiorstw, ochronę konsumentów oraz odbudowę gospodarczą. Z budżetem w wysokości 4,24 miliarda euro na lata 2021-2027, SMP jest silnym narzędziem dla europejskiej gospodarki.

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne w ramach oceny pośredniej efektywności, skuteczności i znaczenia SMP. Twoje spostrzeżenia mogą mieć kluczowe znaczenie dla kształtowania przyszłości europejskiego krajobrazu gospodarczego!

Weź udział w naszej ankiecie i wyraź swoje zdanie. Razem możemy wspólnie wytyczyć drogę do silniejszego, bardziej odpornego jednolitego rynku. Kliknij poniższy link, aby wziąć udział!

Ankieta SMP

#JednolityRynekEuropejski #SMP #OdbudowaGospodarcza #Ankieta #WyraźSwojeZdanie