You are currently viewing Badanie Diversity IN Check

Badanie Diversity IN Check

Forum Odpowiedzialnego Biznesu 10 stycznia rozpoczęło 3. edycję badania Diversity IN Check.

Zachęcamy małe i średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające powyżej 10 osób i realizujące w Polsce działania z zakresu diversity & inclusion) do wzięcia udziału w badaniu.

Dlaczego warto? Zarządzanie różnorodnością, inkluzja w organizacji i dążenie do osiągnięcia spójności społecznej to aspekty, które nabierają coraz większego znaczenia. Ich rola, obok kwestii środowiskowych wciąż rośnie, dodatkowo kwestie różnorodności będą elementem nowej Dyrektywy dotyczącej sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). Diversity IN Check jest narzędziem, które umożliwia diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączających (inkluzywnych) organizacji.

Diversity IN Check, to lista pracodawców, którzy są najbardziej zaawansowani w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji. Jest to pierwsza w Polsce, wiarygodna i corocznie weryfikowana, lista organizacji wykazujących się dojrzałością w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączających (inkluzywnych) organizacji.

Zgłoszenia do udziału w badaniu można dokonać pod poniższym linkem: Zgłoś swój udział – Forum Odpowiedzialnego Biznesu (odpowiedzialnybiznes.pl)