You are currently viewing Dostępne wsparcie finansowe UE dla polskich MŚP – webinarium.

Dostępne wsparcie finansowe UE dla polskich MŚP – webinarium.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w webinarium na temat możliwych form wsparcia dla polskich firm ze strony UE, odbędzie się ono 25 listopada 2022 r., od godz. 11.00., jego organizatorem jest Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

 31 grudnia br. wygasa wiele form pomocowych dla przedsiębiorców ustanowionych przez regulatora unijnego na czas pandemii oraz wojny w Ukrainie. Głównym motywem kampanii KPK jest zwrócenie uwagi przedsiębiorców na atrakcyjne kryzysowe instrumenty finansowe i na możliwość sięgnięcia do nich zanim wygasną. Kilkanaście miliardów złotych w różnych formach finansowych (kredytu, leasingu, pożyczek i kapitału podwyższonego ryzyka) czeka jeszcze na polskie firmy u Narodowych Pośredników Finansowych- banków, spółek leasingowych, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz funduszy vc. Kolejne instrumenty i środki dla biznesu zostaną uruchomione zaś w nowym, 2023 r. co warto uwzględnić w planach finansowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw na nadchodzący okres działalności.

Lista najważniejszych punktów wydarzenia:

 • Gdzie już albo jeszcze jest dostępne wsparcie ?
 • Mapa dostępnych instrumentów finansowych UE dla polskich przedsiębiorców.
 • Jak przygotować się i skutecznie pozyskać finansowanie UE/EFG w naszej instytucji?
 • Sesja praktyków dla biznesu.
 • Dyżury eksperckie dla Przedsiębiorców.

Wystąpią eksperci m.in. z:

 • Ministerstwa Rozwoju i Technologii
 • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 • Narodowych Pośredników Finansowych (NPF)- tj. instytucji finansowych wszystkich rodzajów (banki, leasingodawcy, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe
 • Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości – EEN
 • KPK ds. Instrumentów Finansowych UE

⇒ Przejdź do formularza rejestracyjnego ⇐

Udział w Webinarium jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja czynna do: 24 listopada br.

Zapraszamy!