You are currently viewing Droga do konkurencyjnej gospodarki 2030 – 15 Forum Gospodarcze TIME

Droga do konkurencyjnej gospodarki 2030 – 15 Forum Gospodarcze TIME

W dniach 14-15 marca 2023 roku w Airport Hotel Okęcie w Warszawie oraz online odbędzie się jubileuszowe 15 Forum Gospodarcze TIME.

Forum Gospodarczym TIME, to europejskie spotkanie przedsiębiorców przemysłu i infrastruktury. Celem organizatorów Forum jest integracja wysiłków krajowych i europejskich organizacji przedsiębiorstw, stowarzyszeń zawodowych, izb gospodarczych na rzecz ustanowienia strategii zielonej transformacji i cyfrowego ładu gospodarczego UE – największego jednolitego rynku na świecie. FG TIME jest platformą komunikacji przemysłu cyfrowego – spotkaniem firm telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, energetycznych, produkcyjnych, usługowych i finansowych. To także miejsce, dzielenia się wiedzą i opiniami na temat innowacji mających największy potencjał wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Program każdego Forum jest wynikiem prac izb gospodarczych działających na rzecz dynamizowania transformacji technologicznej.

15 FGTIME 2023 – 14-15 Marca 2023 – Forum Gospodarcze TIME