You are currently viewing EGT 2022 – Energy, Environmental technology, Green transformation [Spotkania B2B – 24-28.10.2022]

EGT 2022 – Energy, Environmental technology, Green transformation [Spotkania B2B – 24-28.10.2022]

W dniach 24-28 Października odbędą się międzynarodowe spotkania brokerskie i warsztaty „EGT 2022 – Energy, Environmental technology, Green transformation”  organizowane przez Digital Economy Lab Uniwersytetu Warszawskiego i sieć Enterprise Europe Network. Spotkania odbywać się będą w formule on-line w godzinach 9:00-17:00.

W programie wydarzenia inspirujące sesje plenarne, warsztaty informacyjne i ukierunkowane spotkania 1:1. Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona uczestników, w szczególności do podmiotów biznesowych i przemysłowych, środowisk akademickich, laboratoriów i instytucji badawczych, administracji publicznej, instytucji europejskich i krajowych, organizacji pozarządowych, które są zainteresowane nawiązaniem współpracy biznesowej, technologicznej lub naukowej w obszarach takich jak:

  • Energetyka
  • Technologie OZE
  • Inżynieria ochrony środowiska
  • Zielona transformacja
  • Zielona gospodarka

Rejestracja oraz szczegółowe informacje na temat spotkań brokerskich i warsztatów znajdują się na stronie wydarzenia: https://egt2022.b2match.io/

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja profilu kooperacyjnego. Rejestracja jest przewidziana do 28 października 2022 r.