Informator – Zrównoważony Rozwój

Zrównoważony rozwój – pojęcie które w mniejszym lub większym stopniu dotyka każdego przedsiębiorcy, bez względu na skalę oraz obszar działalności. Pomimo iż, tematyka ta jest coraz bardziej obecna w dyskursie publicznym, wiedza na ten temat nadal pozostaje ograniczona. W celu przybliżenia zagadnienia oraz najważniejszych regulacji i pojęć nim związanych, pracownicy ośrodka Enterprise Europe Network przy Łukasiewicz WIT stworzyli bezpłatny i ogólnodostępny informator. Powstał on z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach.

Celem Informatora jest przybliżenie tematyki zrównoważonego rozwoju, powiązanej legislacji oraz praktycznych implikacji dla biznesu. Opracowany został w oparciu o źródła naukowe, obowiązującą legislację i uwarunkowania zewnętrzne, aktualne na dzień 23.12.2022. Ma charakter uniwersalny, a jego głównym celem jest zaznajomienie możliwie najszerszej grupy osób prowadzących działalność gospodarczą z pojęciem zrównoważonego rozwoju. W Informatorze zawarto najważniejsze terminy i pojęcia związane ze zrównoważonym rozwojem oraz zagadnienia z nim powiązane: gospodarka o obiegu zamkniętym, cykl życia produktu, taksonomia UE, raportowanie niefinansowe, zapotrzebowanie na energię, ślad węglowy, odnawialne źródła energii, a także kwestie pracownicze i społeczne.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcamy do lektury. W razie dodatkowych pytań związanych z tematyką ZR, lub usługami naszego ośrodka w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu z naszą doradczynią do spraw zrównoważonego rozwoju Agnieszką Ozimkowską(agnieszka.ozimkowska@wit.lukasiewicz.gov.pl).