You are currently viewing Jak korzystać z portalu Access2Markets – szkolenie Komisji Europejskiej online dla polskich MŚP, rejestracja do 10 maja

Jak korzystać z portalu Access2Markets – szkolenie Komisji Europejskiej online dla polskich MŚP, rejestracja do 10 maja

13 października 2020 roku Komisja Europejska uruchomiła portal Access2Markets.

Nowy portal łączący w sobie informacje z bazy danych dostępu do rynków (Market Access Database „MADB”) oraz „Trade Helpdesk”, wprowadzając wiele nowych funkcji oraz informacji.

Aby zapewnić szybkie zapoznanie się z portalem przez europejską społeczność biznesową, Komisja Europejska organizuje szereg warsztatów dla przedstawicieli biznesu oraz powiązanych organizacji w różnych państwach członkowskich. Warsztaty dla polskich przedsiębiorców odbędą się 12 maja br. w formule online.

Access2Markets to kompleksowy “one-stop-shop” przeznaczony dla MŚP, który zapewnia szybkie dostęp do informacji o warunkach handlowych UE z resztą Świata – eksportu oraz importu na ponad 120 zagranicznych rynków.

Portal dostarcza wszelkich  informacji o wybranych produktach oraz umowach handlowych UE a także poradniki, filmy instruktażowe oraz wiele więcej –  we wszystkich oficjalnych językach UE.

Oprócz tego, na portalu znajduje się nowe narzędzie do oceny reguł pochodzenia produktu ROSA (Rules of Origin Self-Assessment), które filtruje i wyjaśnia zasady „narodowości ekonomicznej”, a lista kontrolna pomaga określić odpowiednie zasady do wybranego produktu. Użytkownicy mogą również używać portalu do zgłaszania napotykanych barier handlowych.

Kiedy:

12 maja br. godz. 9:00 – 13:00

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić formularz rejestracyjny online

Po rejestracji otrzymasz e-mailem z linkiem do platformy WebEx.

Termin rejestracji: do 10 maja br.

Oficjalny językiem wydarzenia będzie język polski.

Warsztaty zostaną nagrane i udostępnione uczestnikom w zestawie szkoleniowym wraz z prezentacją PowerPoint użytą podczas warsztatów. Zestaw szkoleniowy pomoże utrwalić zdobytą wiedzę i może być pomocny w szkoleniach wewnętrznych prowadzonych przez uczestników warsztatów. Nagranie może być również wykorzystane przez Komisję Europejską do celów informacyjnych i udostępnione publicznie.

Program warsztatów.