Komercjalizacja i licencjonowanie własności intelektualnej – webinarium (11.02.2021)

Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Europejskim IP Helpdesk zaprasza na webinarium Komercjalizacja i licencjonowanie własności intelektualnej
IP commercialisation and licencing 
11 lutego 2021 r., godz. 10:30 – 12:00.

Dr Christian Hackl, ekspert Europejskiego IP Helpdesk, przedstawi m.in. następujące zagadnienia:

  • komercjalizacja własności intelektualnej i jej formy
  • jakie prawa własności intelektualnej mogą być licencjonowane
  • umowa licencyjna a inne umowy (cesji, dystrybucyjna)
  • możliwości wykorzystania patentu przez właściciela
  • czy opracowanie produktu w oparciu o własność intelektualną lub jej sprzedaż to jedyne opcje dla MŚP
  • kiedy licencjonowanie ma sens
  • przykłady najlepszych praktyk w licencjonowaniu technologii

oraz odpowie na pytania zgłoszone przez uczestników.

Webinarium odbędzie się w języku angielskim.

Udział bezpłatny po wcześniejszym przesłaniu karty zgłoszenia na adres: fundacja@frp.lodz.pl