You are currently viewing Konkurs z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej – obszar Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) – 1.3 FEPW

Konkurs z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej – obszar Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) – 1.3 FEPW

Zachęcamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają zarejestrowaną działalność lub mają odział na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj. województwa: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński) do przyjrzenia się propozycji wsparcia finansowego w obszarze GOZ, bo jest to okazja do skorzystania z w pełni sfinansowanego opracowania rozwiązania w tym obszarze.

Wsparcie w działaniu 1.3 FEPW jest dwuetapowe i obejmuje:

Etap I – Opracowanie Modelu biznesowego GOZ-transformacji – 100% dofinansowania,

Etap II – Wdrożenie Modelu biznesowego GOZ-transformacji – dofinansowanie do 3,5 mln PLN na

Inwestycję.

Co istotne Etap I jest obowiązkowy, aby aplikować do etapu II. Jeśli komisja konkursowa zaakceptuje wniosek pozytywnie, przedsiębiorstwo może wziąć udział w II etapie konkursu.

To unikatowa okazja do pozyskania wiedzy i zdiagnozowania swojej organizacji pod kątem poziomu dojrzałości w obszarze GOZ.

Co należy zrobić: zapoznać się z wymaganiami konkursu, zdiagnozować obszar, w którym można wprowadzić rozwiązanie w duchu GOZ (we własnym obszarze lub uzyskać wsparcie specjalisty), przygotować wniosek.

Chętnie odpowiemy na pytania i wesprzemy w fazie koncepcyjnej.