You are currently viewing Konsultacje: Regulacja dotycząca oznakowania tekstyliów dla MŚP

Konsultacje: Regulacja dotycząca oznakowania tekstyliów dla MŚP

Zapraszamy do wypełnienia ankiety konsultacyjnej dotyczącej regulacji dotyczących oznakowania tekstyliów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)!

Komisja Europejska planuje przegląd Rozporządzenia w sprawie Oznakowania Tekstylów (UE) nr 1007/2011 (TLR) w kontekście wprowadzenia Strategii UE dotyczącej zrównoważonych i cyrkularnych tekstyliów (COM (2022) 141 final).

Komisja ocenia potrzebę zmiany TLR w celu aktualizacji obecnych przepisów oraz wprowadzenia specyfikacji w nowych dziedzinach oznakowania (np. instrukcje dotyczące pielęgnacji, pochodzenie, rozmiar) oraz dla fizycznego lub cyfrowego oznakowania tekstyliów, uwzględniając również inne obecne inicjatywy legislacyjne dotyczące sektora tekstylnego, takie jak proponowane Rozporządzenie w sprawie Ekorozwiązań dla Produktów Zrównoważonych, propozycja zmiany Dyrektywy w sprawie Ramowej Dyrektywy dotyczącej Odpadów lub propozycja Dyrektywy w celu wzmocnienia konsumentów w procesie zielonej transformacji.

Główne elementy regulacji to:

  • ogólny obowiązek podawania pełnego składu włókien produktów tekstylnych;
  • minimalne wymagania techniczne dotyczące wniosków o nową nazwę włókna;
  • obowiązek wskazania obecności części nietekstylnych pochodzenia zwierzęcego;
  • zwolnienie dotyczące produktów dostosowanych wykonywanych przez samozatrudnionych krawców;
  • upoważnienie Komisji Europejskiej do przyjmowania aktów delegowanych zmieniających techniczne załączniki do rozporządzenia, zgodnie z art. 290 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
  • raportowanie dotyczące wdrożenia, klauzula przeglądu oraz badanie substancji niebezpiecznych do przeprowadzenia przez Komisję.

Termin: 7 czerwca 2024 r.

Link do ankiety: [EUSurvey – Survey (europa.eu)]

Wasze opinie są dla nas niezmiernie istotne! Dziękujemy za udział w konsultacjach! #MŚP #tekstylia #konsultacje #UE