You are currently viewing Konsultacje Społeczne

Konsultacje Społeczne

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Łukasiewicz – WIT zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych, które zostały ogłoszone przez Komisję Europejską.

Konsultacje będą dotyczyły przeglądu dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach i będą otwarte do 17 marca 2023 r. Dyrektywa ustanawia wspólny zbiór przepisów mających na celu zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych między przedsiębiorstwami (B2B) oraz między organami publicznymi a przedsiębiorstwami (G2B) poprzez ujednolicenie warunków płatności, stóp procentowych i rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Celem konsultacji jest zebranie opinii wszystkich zainteresowanych, w szczególności: MŚP, stowarzyszeń przemysłowych/biznesowych, środowisk akademickich, stowarzyszeń społeczeństwa obywatelskiego, organów publicznych oraz przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych.

Więcej na ten temat: Public consultation for the revision of the Late Payment Directive