You are currently viewing Nabór wniosków w konkursie EIT Manufacturing Call for Proposals 2023

Nabór wniosków w konkursie EIT Manufacturing Call for Proposals 2023

Jeszcze kilka dni pozostało do złożenia wniosku w konkursie EIT Manufacturing Call for Proposals 2023.

Wsparcie mogą otrzymać innowacyjne rozwiązania technologiczne, które digitalizują europejską branżę produkcyjną, działając przy tym na rzecz zrównoważonego środowisko i społeczeństwa.

Innowatorzy, organizacje badawcze, uniwersytety, startupy oraz przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej lub działające na jej rzecz mogą zgłaszać swoje pomysły w ramach czterech tematów:

  • Sztuczna inteligencja (AI) i cyfrowe bliźniaki dla systemów produkcyjnych
  • Inteligentne technologie dla produkcji o obiegu zamkniętym i ekologicznej
  • Roboty współpracujące i rozwiązania do elastycznej produkcji
  • Automatyzacja dla fabryk skoncentrowanych na człowieku

Maksymalny budżet projektu to 1,3 mln euro w przypadku projektów rocznych i 2 mln euro w odniesieniu do projektów dwuletnich.

Konkurs obejmuje także wsparcie projektów innowacyjnych z obszaru edukacji (w tym przypadku można otrzymać do 100% dofinansowania projektu) oraz RIS (Regional Innovation Scheme).

Do 11 marca nie pozostało już wiele czasu, jednak co ważne na tym etapie nie jest wymagany pełen opis projektu, również skład konsorcjum może być uzupełniany w późniejszym terminie. W tym roku nowością jest, że także organizacja spoza EITM może być liderem projektu.

Zapraszamy do udziału!

https://www.eitmanufacturing.eu/news-media/calls/now-open-call-for-proposals-2023/