You are currently viewing Sieć Badawcza Łukasiewicz- Warszawski Instytut Technologiczny.

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Warszawski Instytut Technologiczny.

Informujemy, że nasza jednostka macierzysta (Łukasiewicz-IMBiGS) z dniem 1 stycznia 2023 zmienia nazwę na Sieć Badawcza Łukasiewicz- Warszawski Instytut Technologiczny.

Ramy i zasady działania naszego ośrodka EEN nie ulegają zmianie.