You are currently viewing Śniadanie biznesowe poświęcone Dyrektywie OMNIBUS

Śniadanie biznesowe poświęcone Dyrektywie OMNIBUS

27 stycznia ośrodek EEN w Toruniu organizuje śniadanie biznesowe online poświęcone Dyrektywie OMNIBUS.

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA:

Miejsce szkolenia: online, platforma internetowa Microsoft Teams.

DO KOGO SKIEROWANE JEST WYDARZENIE?

Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorstwa sektora MŚP.

TEMATYKA SPOTKANIA

W jaki sposób wdrożyć przepisy Dyrektywy Omnibus oraz powiązanych Dyrektyw: Cyfrowej i Towarowej, w tym: 

1) Jakie są nowe zasady prezentowania cen promocyjnych?

2) Jakie są nowe obowiązki informacyjne przedsiębiorców wobec konsumentów?

3) Co zmieni się w prawie odstąpienia od umowy i zasadach rozpatrywania reklamacji?

4) Nowe zasady umów i reklamacji konsumenckich w zakresie towarów oraz usług i treści cyfrowych?

5) Umowy „opłacane” danymi osobowymi?

6) Jak należy udostępniać i informować o opiniach konsumentów?

7) Jak weryfikować opinie produktach i usługach i jaki jest faktyczny zakres tego obowiązku?

8) Co jest nową nieuczciwą praktyką rynkową wprowadzoną przez dyrektywę Omnibus i jakie mogą być sankcje naruszenia nowych norm?

9) Jakie nowe obowiązki będą dotyczyć biznesu e-commerce, a jakie wszystkich sprzedawców?

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Podczas szkolenia będzie możliwość bezpośredniego przedyskutowania z ekspertem tychże aspektów.

Śniadanie odbędzie się 27 stycznia 2023 r., godz. 9.00-14.00 na platformie internetowej Microsoft Teams.

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY. Liczba miejsc ograniczona.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.