You are currently viewing Śniadanie Biznesowe z EEN online: o metodach diagnostycznych wyrobów i urządzeń – 27 kwietnia 2023 r.

Śniadanie Biznesowe z EEN online: o metodach diagnostycznych wyrobów i urządzeń – 27 kwietnia 2023 r.

Zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w szkoleniu z cyklu Śniadanie Biznesowe online pn.: Badania nieniszczące i niszczące wyrobów i urządzeń na zgodność z wymaganiami norm europejskich, które odbędzie się 27 kwietnia 2023 roku w formule zdalnej. Celem webinaru współorganizowanego z Urzędem Dozoru Technicznego jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy teoretycznej w zakresie badań laboratoryjnych wyrobów i urządzeń na zgodność z wymaganiami norm europejskich.

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców sektora MŚP.

Termin i czas szkolenia: 27 kwietnia 2023 r., godz. 10.00 – 13.30.

Miejsce szkolenia: online, platforma internetowa Microsoft Teams, zapewniona przez TARR S.A.

Ramowy program szkolenia:

1. Prezentacja wybranych nowoczesnych metod diagnostycznych, w tym.: Emisja akustyczna (AE) – badania AT Drony – np. badania w przestrzeniach zamkniętych Roboty – np. Scorpion2 (UTT) Zaawansowane badania UT – np. TOFD, PA Impulsowe Prądy Wirowe ­ badania PEC Small Punch Test – badania SPT

2. Możliwości wykorzystania oraz korzyści z zastosowani poszczególnych metod

Prelegent:

Dr inż. Nowak Marek, ekspert ds. Badań w UDT

Współautor jednego patentu polskiego oraz jednego patentu zgłoszonego w Austrii z zakresu zastosowania metody emisji akustycznej do oceny urządzeń i obiektów przemysłowych

Współautor trzech zgłoszeń patentowych w Polsce dotyczących opracowania hybrydowych (metal – kompozyt) konstrukcji siłowników oraz wykorzystania metody emisji akustycznej do monitorowania obiektów przemysłowych

Autor główny i współautor ponad 40-tu artykułów naukowych poświęconych zastosowaniu metody emisji akustycznej oraz artykułów , publikowanych w krajowych i międzynarodowych czasopismach (m.in. Journal of Acoustic Emission, Journal of Nondestructive Evaluation, Progress in Acoustic Emission, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Journal of Polish CIMAC) oraz prezentowanych na krajowych i zagranicznych konferencjach

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szczegółowe informacje: 

tel. (56) 699 54 81; e-mail: karolina.gzubicka@tarr.org.pl