You are currently viewing Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) – badanie ankietowe (do 30.04)

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) – badanie ankietowe (do 30.04)

Zapraszamy MŚP do udziału w badaniu na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) przez europejskie MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up.

CSR odnosi się do odpowiedzialności przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Obejmuje to praktyki zrównoważonego rozwoju oraz włączenie kwestii społecznych, środowiskowych, etycznych, praw człowieka i konsumentów do działalności gospodarczej. Ankietę można wypełnić w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub włoskim.

Wyniki tego badania zostaną wykorzystane do wsparcia Komisji Europejskiej i władz krajowych w lepszym zrozumieniu potrzeb przedsiębiorstw w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju. Badanie końcowe zostanie uzupełnione narzędziami ułatwiającymi działania w zakresie CSR dla MŚP. Udane wdrożenie CSR przez Państwa przedsiębiorstwo lub działania na rzecz zrównoważonego rozwoju może zostać wybrane jako przykład dobrych praktyk promowanych przez Komisję Europejską.

Link do ankiety: https://survey.alchemer.com/s3/6173207/CSR-survey-for-SMEs

Badanie skierowane jest tylko do MŚP działających w następujących branżach:

  • Przemysł rolno-spożywczy
  • Przemysł włókienniczy i odzieżowy
  • Transport
  • Handel detaliczny
  • Środki farmaceutyczne
  • Górnictwo i wydobycie
  • Turystyka i gościnność
  • Bankowość, finanse i ubezpieczenia

Ankieta nie powinna zająć więcej niż 20 minut.

Badanie jest realizowane przez „Visionary Analytics” w imieniu Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME). Ankieta jest anonimowa, chyba że zdecydują się Państwo podać swoje dane kontaktowe. Informacje dotyczące ochrony danych znajdują się tutaj. Więcej informacji można uzyskać pod adresem csr@visionary.lt