Tech2Market – konkurs dla start-upów współfinansowany przez EIT Manufacturing

Zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnym wydarzeniu współfinansowanym przez EIT Manufacturing.
Tech2Market to program akceleracyjny dla startupów, którego celem jest wprowadzanie rozwiązań deeptech na rynek branży produkcyjnej.

Szczególnie poszukiwane są projekty z dziedziny:
• elastycznych systemów dla konkurencyjnej produkcji,
• systemów o niskim śladzie środowiskowym,
• gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz ekologicznej produkcji,
• cyfrowych i współpracujących rozwiązań dla innowacyjnych ekosystemów produkcyjnych,
• współpracy człowiek-maszyna na rzecz produkcji zrównoważonej społecznie.

Program akceleracyjny to szansa uczestnictwa w:
• Bootcampie I (27 czerwca do 1 lipca), z indywidualnym spotkaniem doradczym z inwestorami, interesariuszami z branży w celu poznania podstaw finansów przedsiębiorczych, FTO, strategii IP, strategii transferu technologii
• programie mentorskim (od 4 lipca do 8 sierpnia) dla wybranej liczby start-upów wraz z mentorem-ekspertem oferującym 8-tygodniowy coaching biznesowy online
• Bootcampie II (26-28 października), podnoszącym umiejętności sprzedażowe i inwestycyjne, dającym wyjątkowe możliwości spotkania się z potencjalnymi klientami w celu pilotażu.
• Pitch Competition (26-28 października), w którym finaliści przedstawią swoje pomysły przed jury i publicznością, złożoną z inwestorów, mentorów, interesariuszy przemysłowych i naukowców.

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2022 r. 12:00 GMT (nie ma opłat za zgłoszenie).

Wszystkie wnioski należy składać w języku angielskim przy użyciu platformy F6S: https://lnkd.in/dtJa6BPG