You are currently viewing Możliwości finansowania technologii niskoemisyjnych w Horyzoncie Europa [webinar – 24.08.2022]

Możliwości finansowania technologii niskoemisyjnych w Horyzoncie Europa [webinar – 24.08.2022]

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarze dotyczącym możliwości finansowania badań i innowacji w programie ramowym Horyzont Europa w obszarze technologii niskoemisyjnych, organizowany przez Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia, działający przy Łukasiewicz-IMBiGS. Wydarzenie odbędzie się dn. 24 sierpnia o godz. 10:00. 

Zespół BPK TNCE wraz z zaproszonymi ekspertami przedstawi m.in.: 

  • czym jest Horyzont Europa? 
  • jak starać się o dofinansowanie? 
  • jakie nabory są dostępne w tym roku, a czego możemy oczekiwać w kolejnych latach?  

Do udziału w webinarze w szczególności zapraszamy przedsiębiorstwa i organizacje działające w branżach OZE jak fotowoltaika i energia wiatrowa, biogaz i biopaliwa, materiałów budowlanych, prefabrykacji budynków, smart home, magazynowania i zarządzania energią, a także deweloperów i społeczne i samorządowe inicjatywy mieszkaniowe. 

Zapraszamy do rejestracji online na stronie https://tiny.pl/wqr9s do 22 sierpnia do godz. 12:00.