You are currently viewing Tydzień 3R

Tydzień 3R

W dniach 21–27 listopada 2022 roku w tle Europejskiego Tygodnia na rzecz redukcji odpadów (The European Week for Waste Reduction – EWWR) odbył się Tydzień 3R.  Tydzień 3R to kampania organizowana przez Koalicję 5 Frakcji, CSR Consulting i Kampanię 17 Celów, które działają na rzecz podniesienia świadomości zapobiegania powstawaniu odpadów w Polsce. Tegoroczna kampania objęta została honorowym patronatem Komisji Europejskiej, Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich RP.

Zasada 3R, to hierarchia postępowania z odpadami, to swoisty drogowskaz na drodze ku zrównoważonemu rozwojowi. Fundamentem zasady 3R jest zapobieganie powstawaniu odpadów (REDUCE), a kolejnymi poziomami: ponowne używanie tego, co może zostać jeszcze wykorzystane (REUSE), przygotowanie zużytej rzeczy do recyklingu (RECYCLE). Hierarchia ta porządkuje sposób postępowania z odpadami pod kątem wykorzystania zasobów oraz energii i szereguje procesy od działań najkorzystniejszych do najmniej korzystnych. 3R to zasada podstawowa, która rozrasta się o kolejne R, czyli kolejne ambicje i cele. Podczas tygodnia zaprezentowano koncepcję 9R, gdzie pierwsze R to „Reduce, Refuse, Rethink” czyli „Zmniejsz, Odmów, Przemyśl” zanim kupisz.

Tegoroczna myśl przewodnia II edycji Tygodnia 3R to „MIERZ WYŻEJ” ma zwrócić uwagę na ustanowioną przez Unię Europejską hierarchię postępowania z odpadami, a także podkreślić konieczność podejmowania codziennych wyzwań w dążeniu do zmniejszenia rosnącej ilości generowanych odpadów.

Na Tydzień 3R, składają się działania i inicjatywy dla różnych grup interesariuszy, wskazówki, które mają inspirować możliwości i sposoby przyczyniania się do realnej zmiany w zakresie gospodarki odpadami dla przedsiębiorstw, samorządów oraz NGOsów.