You are currently viewing UN Global Compact – Raport

UN Global Compact – Raport

22.12.2022 UN Global Compact opublikował na swojej stronie Raport „Biznes i prawa człowieka – czas globalnych przemian”. W dokumencie zawarto stanowiska ekspertów oraz opracowania przygotowane przez partnerów programu Business and Human Rights, UN Global Compact Network Poland, dotyczące szeroko pojętych kwestii przestrzegania praw człowieka w Polsce i na świecie.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem dostępnym już na stronie: Raport_Biznes_i_Prawa_Czlowieka_2022.pdf (ungc.org.pl)

Raport zawiera szereg istotnych danych z zakresu problematyki praw człowieka w biznesie i w Polsce. Dane obejmują programy i rozwiązania przyjęte wewnątrz konkretnych przedsiębiorstw, jak i trudnych kwestii w zakresie praw człowieka w Polsce, w szczególności w sferze biznesowej. Prace ekspertów opatrzono wypowiedziami przedstawicieli firm, którzy brali czynny udział w pracach nad dokumentem i stanowią swoistą konfrontację teorii z praktyką. W Raporcie znajdują się także studia przypadków i przykłady przyjętych w firmach tzw. dobrych praktyk – reprezentantów instytucji i uczelni oraz ekspertów w temacie.

To ważny dokument dający rzetelny obraz podejścia do praw człowieka wobec wyzwań rzeczywistości i zakładanych deklaracji Agendy 2030.