Webinarium: Fundusze w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 18 marca g. 11:30 – 13:00

Ośrodek Enterprise Europe przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne webinarium pt.: „Fundusze w ramach Europejskiego Zielonego Ładu”, które odbędzie się 18 marca 2021 roku.

Webinarium poprowadzi dr hab. Bożena Ryszawska – profesor na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jej prace naukowe skupiają się wokół problemów zielonej gospodarki, zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu i transformacji energetycznej oraz zielonych finansów. Jest autorką książki „Zielona gospodarka – teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej”. Stworzyła Green Team odpowiedzialny za zieloną transformację Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest także certyfikowanym liderem Climate Reality Project oraz członkiem networku klimatycznego w Polsce.

W programie webinarium:

  • Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu i ustawa o OZE, a Europejski Zielony Ład.
  • Priorytetowe obszary działań dla MŚP i ich finansowanie.
  • Fundusze europejskie dla Polski w latach 2021-27.
  • Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy InvestEU.
  • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.
  • Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Next Generation EU.
  • Programy operacyjne w umowie Partnerstwa i alokacja środków finansowych.
  • Regionalne Programy Operacyjne – działania dla MŚP.

Webinar jest otwarty i nie wymaga rejestracji.

 W dniu transmisji uaktywni się player na stronie PARP.