You are currently viewing Wspólnie kształtujmy jakość staży! Wypełnij ankietę już teraz!

Wspólnie kształtujmy jakość staży! Wypełnij ankietę już teraz!

Czy uważasz, że staże powinny być bardziej wartościowe i korzystne dla wszystkich uczestników? Chcesz pomóc w ulepszaniu jakości staży? Teraz masz okazję wpłynąć na przyszłość staży w Europie! Komisja Europejska przygotowuje inicjatywę dotyczącą Jakości Staży i potrzebujemy Twojego głosu.

Dlaczego to jest ważne?

Staże to kluczowy krok dla młodych ludzi w wejściu na rynek pracy. Mogą być także cenną szansą dla pracodawców, aby pomóc w kształtowaniu przyszłych liderów i specjalistów. Komisja Europejska pracuje nad uaktualnieniem standardów jakości staży, a Ty możesz pomóc w tym procesie.

Jak możesz pomóc?

Wystarczy, że wypełnisz ankietę i podzielisz się swoją opinią na temat:

  • Głównych cech staży w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) oraz związanych praktyk biznesowych.
  • Kosztów i korzyści, jakie MŚP odnoszą z tytułu staży.
  • Wsparcia dostępnego dla MŚP w oferowaniu jakościowych staży.

Kto może wziąć udział?

Zależy nam na opinii MŚP ze wszystkich sektorów i wszystkich Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Chcemy usłyszeć zarówno od tych, które oferowały staże w ciągu ostatnich 5 lat, jak i tych, które nie oferowały (i dlaczego).

Jak to zrobić?

To proste! Wypełnij ankietę, która zostanie udostępniona w języku angielskim i tłumaczeniach. Badanie potrwa zaledwie 4 tygodnie.

Twój wkład ma ogromne znaczenie, aby staże były jeszcze lepsze i bardziej korzystne dla wszystkich uczestników. Pomóż nam wspólnie kształtować przyszłość staży w Europie!

➡️ [Wypełnij ankietę teraz]

Dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie!