You are currently viewing Zielona rewolucja – ESG jak wpłynie na Twój biznes?

Zielona rewolucja – ESG jak wpłynie na Twój biznes?

W dniu 9 listopada 2022 roku, odbyło się szkolenie ESG w ramach rozpowszechniania wiedzy i świadomości o zrównoważonym rozwoju przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Łukasiewicz – IMBIGS. Była to świetna okazja, aby zapoznać się z tym czym jest ESG, dlaczego jest to ważny temat dla przedsiębiorstw, ale również co zrobić, aby zaimplementować aspekty związane ze zrównoważony rozwojem w swojej organizacji. Obserwujemy wzmożoną świadomość wśród decydentów, co do faktu, że wprowadzenie ESG będzie miało wpływ na wypracowanie przewagi konkurencyjnej oraz korzystnie wpłynie na dalszy rozwój. Odpowiedzialność społeczna, środowisko i ład korporacyjny są obszarami na które biznes ma realny wpływ. Te zagadnienia staja się również coraz bardziej istotne w kontekście postrzegania podmiotów przez interesariuszy. Żyjemy w czasach łatwego dostępu do informacji i wszelkie obietnice bez pokrycia są szybko weryfikowane. Zrównoważony Rozwój jest tematem kluczowym dla nas i przyszłych pokoleń. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które przyszły na to szkolenie.

EEN działa na rzecz transformacji przedsiębiorstw na bardziej zrównoważone modele biznesowe!