You are currently viewing Zrównoważony rozwój i jego wpływ na działalność biznesową

Zrównoważony rozwój i jego wpływ na działalność biznesową

W dniu 9 maja 2023 roku, odbyło się szkolenie „Zrównoważony rozwój i jego wpływ na działalność biznesową” w ramach rozpowszechniania wiedzy i świadomości o zrównoważonym rozwoju przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Łukasiewicz – WIT.

Szkolenie zaczęliśmy od krótkiego wprowadzenia do tematyki zrównoważonego rozwoju, a także związanych z nim wymogów regulacyjnych i oczekiwań klientów wobec przedsiębiorców. Przekazaliśmy obszerny zakres informacji dotyczący obszaru środowiskowego, jako jednego z trzech filarów Zrównoważonego rozwoju, omawiając Rozporządzenie Taksonomii UE i SFRD, Dyrektywę CSRD i związane z tym zmiany w sporządzaniu sprawozdań z działalności przedsiębiorstw, a także projekt dyrektywy „Green Claims” i CSDD i dyrektywę SUP, która w maju 2023 roku weszła w życie w Polsce.

Wskazywaliśmy możliwości skutecznego przygotowania się do nadchodzących zmian, a także o roli i znaczeniu systemów zarządzania środowiskowego (SZŚ) w przygotowaniu firm do czekających je wyzwań na tym polu. Całą teoretyczną wiedzę, poparliśmy praktycznym wdrożeniem systemów zarządzania środowiskowego i ich roli w przedsiębiorstwie, na przykładzie Cementowni Warta S.A. Mieliśmy też okazję pokazać tą drugą stronę medalu przy wprowadzaniu SZŚ, czyli wymagania i podejście weryfikatorów audytujących wdrażanie systemów w organizacjach.  

Dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenia, mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas szkolenia będzie przydatna dla rozwoju Państwa organizacji. 

EEN działa na rzecz wsparcia MŚP w nawiązywaniu kontaktu z podmiotami zagranicznymi, oraz dostosowywaniu się do nowych wyzwań regulacyjnych w obszarze zrównoważonego rozwoju.