You are currently viewing Zrównoważony Rozwój – Zachodzące Zmiany

Zrównoważony Rozwój – Zachodzące Zmiany

W ramach cyklu, dzisiaj zmiany w obszarze:

Nowelizacji ustawy o obowiązku posiadania świadectwa energetycznego

Dzisiejszy temat może wydawać się niezwiązany bezpośrednio ze zrównoważonym rozwojem, ze względu na grupę odbiorców, jednak  w szerszym kontekście wpisuje się w rezolucję ONZ – Agendę 2030 w Celu 11. Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.”

Świadectwo energetyczne nie jest nowością, ponieważ było ono obowiązkowe przy sprzedaży domów mieszkalnych wybudowanych po 2009 roku, nowych i termomodernizowanych. Jednakże nowelizacja ustawy Prawo budowlane w październiku 2022 wprowadziła nowe zasady, które wdrażają do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektyw Parlamentu Europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i w sprawie efektywności energetycznej.

Precyzując, od 28 kwietnia 2023 roku będzie obowiązywała nowelizacja ustawy o obowiązku posiadania świadectwa energetycznego przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, czy na własne cele mieszkaniowe:

  • świadectwo będzie potrzebne i dla budynków jednorodzinnych, i dla wielorodzinnych,
  • obowiązek posiadania świadectwa energetycznego będzie dotyczył i domów, i mieszkań.
  • właściciel nieruchomości będzie musiał sporządzić taki dokument, chcąc wynająć lub sprzedać nieruchomość.

„Świadectwo energetyczne”, inaczej świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument informujący o tym, jak dobrze budynek wykorzystuje energię do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody, do wentylacji, klimatyzacji.

Nie ma obowiązku posiadania tego świadectwa mieszkając w swoim domu czy mieszkaniu, jeśli:
budynek jest nowo wybudowany, boświadectwo energetyczne jest konieczne już na etapie jego odbioru,
już wynajmujemy dom czy mieszkanie, bo prawo nie działa wstecz.

Aby otrzymać świadectwo energetyczne należy zamówić audyt energetyczny, który pomaga uporządkować informacje o obecnym zużyciu energii i dokonuje oceny aktualnego stanu:

  • przegród zewnętrznych budynku (ścian, dachu, stropodachu) co pozwala na prawidłowy dobór izolacji termicznej, zgodnie z wymaganiami warunków technicznych (WT 2021). Celem jest jak największa oszczędność zużywanej energii przy jak najniższych kosztach,
  • systemu centralnego ogrzewania,
  • instalacji przygotowania c.w.u.,
  • wentylacji.

Wynikiem audytu będzie „Raport z audytu”, zawierający propozycje działań, które jeśli zostaną wdrożone zwiększą poprawę energetyczną na określonym poziomie budynku, przy uwzględnieniu zakresu prac i kosztów przedsięwzięcia. W raporcie zawarty będzie ustalony w procesie audytu wskaźnik EP,czyli roczne zapotrzebowanie energii w przeliczeniu na metr kwadratowy budynku. Wskaźnik EP znajdzie się w świadectwie charakterystyki energetycznej.

Audyt energetyczny wiąże się z kosztami i zależy od:

  • wielkości budynku,
  • jego konstrukcji,
  • okolicy w jakie się mieści.

Na analizę energetyczną budynku warto także spojrzeć przez pryzmat inwestycji, ze względu chociażby na możliwość ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych z funduszy środowiskowych, programów strukturalnych, lokalnych programów regionalnych i gminnych, lub w przypadku starań o premię termomodernizacyjną z banku. Audyt da wiedzę, które miejsca wymagają modernizacji i jakie wybrać rozwiązania materiałowe, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych kosztów.

Poprawa efektywności energetycznej budynków wpłynie bezpośrednio na mniejsze zapotrzebowanie na energię, co oczywiście przełoży się na mniejszy ślad środowiskowy, a dla bezpośredniego odbiorcy niższe koszty eksploatacji.