You are currently viewing Zrównoważony Rozwój – Zachodzące Zmiany

Zrównoważony Rozwój – Zachodzące Zmiany

W ramach cyklu, dzisiaj:

Propozycja Komisji Europejskiej w sprawie wspólnych zasad promujących naprawę towarów (ang. Directive on common rules promoting the repair of goods).

Wyrzucanie towarów nadających się do naprawy i zastępowanie ich nowymi prowadzi do zwiększenia ilości odpadów i emisji gazów cieplarnianych oraz do niepotrzebnego zużycia zasobów, dlatego 22 marca br. Komisja przyjęła wniosek w sprawie wspólnych zasad promujących naprawę towarów.  Podjęta inicjatywa realizuje priorytet Komisji dotyczący zielonej transformacji, w szczególności Europejski Zielony Ład i jego cel, jakim jest zrównoważona konsumpcja i przekształcenie UE w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jednym z najistotniejszych elementów gospodarki o obiegu zamkniętym jest poprawa zrównoważonej konsumpcji towarów, a tym samym zmniejszenie ilości odpadów, a także unikanie wykorzystywania niepotrzebnych zasobów i wytwarzania emisji gazów cieplarnianych.

Dyrektywa ma na celu zmusić producentów do odpowiedzialnej produkcji, a konsumentów zmotywować i dać im możliwość bezpłatnej i dostępnej naprawy w rozsądnym czasie i bez zbędnych niedogodności. Proponowane zapisy mają sprawić, że zamiast wymieniać lub wyrzucać produkty będziemy mogli je naprawiać dzięki sieci usług do tego powołanych. Każde państwo członkowskie będzie zobowiązane do utworzenia platformy internetowej zawierającej wykaz warsztatów, osób odnawiających i nabywców używanych urządzeń. Taki rejestr pomoże konsumentom poruszać się po opcjach naprawy, uprości cyrkulację i usankcjonuje rolę niezależnych warsztatów. Konsumentom będzie przysługiwało także prawo dostarczenia europejskiego formularza informacyjnego dotyczącego naprawy, zawierającego wycenę naprawy.

Producenci towarów podlegających wymogom dotyczącym możliwości naprawy na mocy unijnych aktów prawnych, np. telewizory, zmywarki, odkurzacze, itp. a wkrótce smartfony i tablety, będą zobowiązani do naprawy produktu przez 5-10 lat od zakupu, chyba że jest to niemożliwe, ponieważ produkty są uszkodzone w sposób, w którym naprawa jest technicznie niemożliwa.

Celem popularyzacji naprawy towarów sprzedawanych na rynku UE, opracowany zostanie także europejski standard jakości usług naprawczych. Zgodnie z wyjaśnieniami KE, pomoże to dodatkowo zidentyfikować osoby zajmujące się naprawami, które zobowiązują się do świadczenia usług o wyższej jakości, na przykład w odniesieniu do czasu trwania usługi.

Jak wynika z danych KE korzyści z wprowadzenia i promocji naprawy produktów w UE będą ogromne:

  1. , inwestycji i konkurencji – 176,5 mld euro w ciągu 15 lat
  2. Ograniczone emisje gazów cieplarnianych – 18,4 mln ton CO2
  3. Oszczędności zasobów surowcowych – ok. 1,8 mln ton  w ciągu 15 lat
  4. Zmniejszenie masy wytwarzanych odpadów – o ok. 3 mln ton w ciągu 15 lat.

Wniosek wprowadza także zmianę do ram prawnych gwarancji regulowanych dyrektywą w sprawie sprzedaży towarów: „Priorytetowe traktowanie naprawy jako środka zaradczego w przypadku braku zgodności towarów z umową, gdy naprawa jest tańsza lub równie kosztowna jak wymiana. Doprowadzi to do większej liczby napraw w porównaniu z obecną sytuacją, a konsumenci zachowają prawo do tego, aby ich towary były zgodne z umową.”